امروز

طب شفا

مزایای تغذیه با شیر مادر برای قلب

تغذیه با شیر مادر فواید زیادی دارد. یک مطالعه جدید نشان میدهد که تغذیه با شیر مادر خطر بیماری های قلبی عروقی در مراحل بعدی زندگی برای یک زن را کاهش می دهد.
تحقیقات  قبل از بارداری عوامل خطر قلبی عروقی در 84 زن و از سال 1985شروع و ثبت شده است. پس از 20 و سالهای بعد، با استفاده از اولتراسوند ضخامت شریان کاروتید اندازه گیری شد.
پس از کنترل بسیاری دیگر از عوامل خطر، از جمله نژاد، فشار خون، BMI، سن و سطح کلسترول، آنها دریافتند که زمان کمتر تغذیه با شیر مادر، باعث ضخیم تر شریان کاروتید شده است.
بارداری باعث می شود سیستم قلبی و عروقی سخت تر کار کنند، همین امر باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می شود، و تحقیقات نشان داد که شیردهی کمک می کند تا سیستم های فیزیولوژیکی مادر به حالت قبل از بارداری برگردد.
نویسنده، اریکا گاندرسون، متخصص اپیدمیولوژی  گفت که تغذیه با شیر مادر برای کاهش خطر بروز بیماری های متعدد دیگر نیز موثر هست.
او گفت، پیشگیری از بیماری های قلبی که قاتل شماره یک زنان در زنان است. علاوه بر این تغذیه با شیر مادر می تواند سلامت فرزندان را بهبود ببخشد.
 

تاریخ نشر: ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا