امروز

طب شفا

میوه گل سرخ و بهبود درد و التهاب مفصل

پودر میوه گل رز برای تسکین وبهبود درد مفاصل مفید است.

پروتئینی موسوم به GOPOR که در میوه گل سرخ یافت می شود قابلیت حفاظت از غضروف های آسیب پذیر را داشته و احتمالا تولید مجدد آنها را تحریک می کند.

GOPOR همچنین می تواند خلق را بهبود دهد، باعث افزایش انرژی شده و نیز کیفیت خواب را در افراد مبتلا به آرتریت بهبود بخشد.

 

میوه گل سرخ و بهبود درد و التهاب مفصل

این ماده، گروه دیگری از ژنها را که به تولید کلاژن و غضروف های ضروری برای حفظ سلامت مفاصل کمک می کند، فعال می سازد.

پودر میوه گل سرخ ژن های خاص را که عامل تولید پروتئین ها و آنزیم های تخریب کننده مفاصل ملتهب هستند، غیرفعال می کند.

 

 

تاریخ نشر: ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا