امروز

طب شفا

کنترل احساسات پس از ترک سیگار

شیوه‌هایی برای کنترل عواطفتان هنگام ترک کردن سیگار وجود دارد که به شما یاری می‌رساند که بر وسوسه بازگشتن به این عادت غلبه کنید.

رعایت این توصیه‌ها در این مسیر به شما کمک می‌کند:

طرحی را ایجاد کنید که به شما در کنار آمدن با موقعیت‌های پراسترس و برانگیزاننده عاطفی یاری برساند.

خودتان را در عواطف منفی غرق نکنید. به خودتان یادآوری کنید که دارید تمام تلاش‌تان را می‌کنید و وقتی کاری را به‌درستی انجام می‌دهید به خودتان پاداش دهید.

هنگامی که چیزی باعث آزار ذهنی‌تان می‌شود، کارتان را متوقف کنید و درحالی‌که نفس‌های عمیق می‌کشید تا ?? بشمارید، بگذارید آن فکر آزارنده از ذهنتان خارج شود.

در هنگام انجام فعالیت‌هایی که شما را عصبی یا هیجان‌زده می‌کند، به خودتان استراحت دهید. فعالیت را انجام دهید که حواس شما را پرت کند، مانند خواندن کتاب یا بازی کردن با یک بازی کامپیوتری.

به یکی از دوستان یا اعضای خانواده‌تان زنگ بزنید و با آنها درباره احساساتتان صحبت کنید.

با انجام ورزش تلاش کنید، نگرانی‌های ذهنی‌تان را برطرف کنید.

منبع: HealthDay

تاریخ نشر: ۱۴ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا