امروز

طب شفا

راه حل دائمی و طبیعی برای از بین بردن دانه های سرسیاه

تقریبا هر فرد  دانه های سرسیاه  بر روی صورتبه خصوص درناحیه بینیدارد. بسیاری از مردم  برای درمان آن  شیوه هایگران قیمت  را  موثرمی دانند تا  از شر دانه های سرسیاه خلاص شوند خوشبختانه،ما  راه حل ساده ورایگانی را برایتان آموزش می دهیم که در خلاص شدن از شردانه های سرسیاه کمک میکند

اول:

پس از اینکه قهوه نوشیدند لجنی که در ته آن باقی می ماند سرد کرده بر روی حوله سفید و تمیز می ریزیم و صورت خود را به آرامی با حرکت  دایره ای ماساژ می دهیم سپس با آب می شوئیم

دوم:

یک کاسهپر ازچای بابونهگرمنیاز دارید.  صورت خود رابه کاسه  نزدیک کرده وسر خود را با حولهبپوشانید10 دقیقهنگه دارید تا بخاربابونه به سینوسها نفوذ  کندو از شر دانه های سرسیاه روی پوست خلاص خواهید شد

سوم:

یک لیوانآب معدنی و4قاشق غذاخوری جوش شیرین را مخلوط کنید. این مخلوطرا بر روی صورت  بزنید، اما به اطراف چشم نزنید اجازه دهید که  مخلوط به مدت 10 دقیقه  بماند سپس با آب ولرم بشوئید

تاریخ نشر: ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا