امروز

طب شفا

تاثیر تجسس در ارتباطات

از قانون‌های جدی در ارتباط با دیگران، دوری از تجسس است. تجسس در کار مردم باعث می‌شود که ما به حریم خصوصی دیگران وارد شویم و همانند یک کارآگاه خصوصی به تمام برنامه‌های آنها نظارت داشته باشیم. تجسس در آموزه‌های دینی به‌عنوان یک رفتار ممنوع تعریف و حرام شمرده شده است. وجود مرزها در ارتباط،‌ باعث آرامش افراد است و زمانی که این حریم‌ها با ویروس کنجکاوی اضافی دیگران تخریب شود، هر 2 نفر آسیب می‌بینند و دوستی‌ها به کینه‌ورزی و نفرت تبدیل می‌شود. برخی از رفتارهای تجسسی در زمانه‌ای که در آن به سر می‌بریم، کنجکاوی درباره میزان درآمد دیگران، محتوای گوشی تلفن‌همراه، هزینه‌هایی که در زندگی انجام می‌دهند، نگرش دیگران به زندگی، رفت‌وآمدها و دیگر مواردی است که در دامنه اختصاصی هر فرد تعریف شده.

با این نگاه، متوجه می‌شویم که لازم است دو حیطه رفتارهای اجتماعی و خصوصی را از هم جدا کنیم. در رفتارهای عمومی که سود و زیان آن متوجه دیگران هم می‌شود، خاموش ماندن و بی‌تفاوت بودن خوب نیست و ناآرامی‌های ناشی از آن متوجه همه می‌شود ولی در رفتارهای خصوصی، ورود ممنوع است مگر اینکه فرد مقابل خود اجازه چنین اظهارنظری را داده باشد. مراعات قوانین ارتباط،‌ باعث آرامش بیشتر و دوام دوستی‌هاست.

تاریخ نشر: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا