امروز

طب شفا

ارتباط آلودگی هوا با پیری مغز

محقان به تازگی دریافته‌اند که آلودگی هوا با پیری زودرس مغز هم ارتباط دارد.آلودگی هوا سبب بالا رفتن خطر سکته‌های مغزی و بیماری‌های مربوط به عروق مغز می‌شود.

این مطالعه که نتایج آن در شماره ماه می سکته مغزی چاپ شده است، از اطلاعات 943 مرد و زنی استفاده کرده است که در یک مطالعه بزرگ شرکت کرده بودند. محققان از شرکت‌کنندگان MRI تهیه کردند و توجه کردند که هر یک از این افراد تا چه حد نزدیک به بزرگراه‌های اصلی زندگی می‌کرده‌اند. آنها همچنین با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای ذرات کوچک‌تر از 5/2 میکرومتر، شکلی از آلودگی را که به راحتی وارد ریه انسان می‌شود، بررسی کردند.

پس از در نظر گرفتن سلامت، سبک زندگی و عوامل اقتصادی-اجتماعی، محققان به این نتیجه رسیدند که خطر شکاف‌های پنهان مغزی و اضمحلال مغزی که به آن سکته‌های پنهان نیز گفته می‌شود، در افرادی که بیشتر در معرض ذرات کمتر از 5/2 میکروگرم قرار دارند، در مقایسه با افرادی که کمتر در معرض این ذرات هستند، 46درصد بیشتر است.

آنها همچنین فهمیدند که افزایش هر 2 میکروگرم در متر مکعب از این ذرات همانقدر سبب کاهش حجم مغز می‌شود که یک سال پیر شدن طبیعی.

دکتر لیزا ویلر، سرپرست گروه تحقیق، می‌گوید: «می‌بینیم که بین آلودگی هوا و حملات زیان‌بار به مغز ارتباطی وجود دارد. فهم این مطلب به ما کمک می‌کند که بتوانیم مکانیسم مربوط به آلودگی هوا و نتایج بالینی آن را بهتر شناسیم.»

منبع: نیویورک تایمز

تاریخ نشر: ۱۵ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا