امروز

طب شفا

کنترل دندان درد با استامینوفن

پس از کشیدن دندان ممکن است مسکن های متنوعی برای بیمار تجویز شود که به نظر می رسد بسیاری از آنها حداکثر به اندازه استامینوفن کارایی داشته باشند و با توجه به اینکه استامینوفن در بین داروهای ضد درد مختلف عوارض نسبتاً کمتری دارند بهتر است از این دارو در کنترل درد بیماران استفاده شود، در غیر این صورت بیمار ممکن است ناخواسته متحمل عوارض زیادی شود.

پس از کشیدن دندان و به ویژه دندان های عقل که در فک پائین قرار دارند بهترین دارو برای کنترل درد استفاده از استامینوفن است.
برخی از مسکن ها ممکن است عوارض گوارشی زیادی داشته باشند و به ویژه این عوارض برای کسانی که از پیش دچار اختلالات گوارشی هستند و هم چنین کسانی که سن بالاتری دارند خطرناک تر خواهد بود.
در استفاده از  انواع داروهای مسکن احتیاط شود و تا جایی که ممکن از مقادیر کمتری استفاده شود.

تاریخ نشر: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا