امروز

طب شفا

ایجاد تصویر خوب از خود

 این تصویر در طول زمان از برداشت‌های شما از خودتان ساخته می‌شود. نکته شگفت‌انگیز این است که خودانگاره یک فرد ممکن است کاملا متفاوت با تصویری باشد که دیگران از آن فرد دارند. برخی از افراد که ممکن است از نگاه دیگران هم مزایا هوش، قیافه خوب، موفقیت فردی و مالی را داشته باشند، اما تصویر ذهنی منفی از خودشان داشته باشند. بر عکس ممکن است افرادی زندگی بسیار مشکلی و سختی‌های بسیاری را از سر گذرانده باشند، اما خودانگار بسیار مثبتی داشته باشند. با رعایت این توصیه‌ها خودانگاره سالمی از خود بسازید:

فهرستی از خصوصیات مثبتی که در خودتان می‌بینید، تهیه کنید. از نزدیکان و عزیزان‌تان بخواهید که خصوصیات مثبتی را که در شما می‌بینند، با شما در میان بگذارند.

اهدافی را برای خود تعیین کنید که قابل‌دستیابی باشند و بتوانید به آسانی میزان موفقیت خود در رسیدن به آنها تعیین کنید.

هر فکر تحریف‌‌شده‌ای که درباره خودتان دارید، را شناسایی و برای تغییر دادن آن تلاش کنید. توجه داشته باشید که چگونه هر برچسبی که در دوران کودکی به شما زده شده است، ممکن است بر زندگی فعلی شما تاثیرگذار باشد.

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

بر این حقیقت متمرکز شوید که شما شخص منحصر به فرد برای خودتان هستید و پیشرفت‌هایتان در نظر بیاورید.‏

منبع: HealthDay

تاریخ نشر: ۸ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا