امروز

طب شفا

تاثیرات سفر بر روی هویت شخصی و رشد شخصیتی

.از طریق سفر گاه فرآیند کسب هویت شخصی و رشد شخصیتی حاصل می‌شود یعنی فرد بهتر در‌می‌یابد که کیست، خواسته او چیست و توان او تا چه حد است در سفر، انسان در تعامل با افرادی از فرهنگ‌های دیگر می‌آموزد که جهان را با دیدی فراتر ببیندو سفر جزو نیازهای بنیادی و بهنجار انسان است.

سفر جزو نیازهای بنیادی و بهنجار انسان است. در سلسله مراتب نیازهای بهنجار انسان در پله دوم سفر نیز به عنوان راهی برای ارضای کنجکاوی، جست‌وجوی ناشناخته‌ها، کشف سرزمین‌ها و افق‌های نو و رهایی از محدودیت منابع موجود قابل استنباط است. آدمیان نخستین با سفر بود که نوع انسان را در سراسر زمین پراکنده کردند و توانستند در برابر مخاطرات ناشی از کمبود منابع آب و غذا راهی بیابند.

سفر باتوجه به ضرورت‌های شغلی و تحصیلی رایج است اما امروز سفرهای کوتاه‌مدت تفریحی هم اهمیت دارد که میل به نوجویی و کشف ناشناخته‌ها و بازگشت به دامان طبیعت را در وجود انسان ارضا می‌کند.

سفر عرفانی مرغان در منطق‌الطیر عطار و سفرهای سندباد در هزار و یک شب به گونه‌ای نمادین حکایتی از سفر برای یافتن خویشتن است. سفرنامه ناصرخسرو و سفرنامه ابن‌بطوطه از نمونه‌های فاخر سفرنامه‌نویسی در جهان اسلام است که شناختی فرهنگی و اجتماعی از روزگار عهد خویش به دست می‌دهد. باتوجه به گستردگی خاک ایران و غنای فرهنگ سرزمین ما ضروری است که خانواده‌‌ها، فرزندان خود را از نزدیک با گوشه‌های کشور عزیزمان آشنا کنند تا هم هویت خانوادگی هم هویت فرهنگی‌شان تقویت شود. در مقابل از سفرهایی که گاه جز بدآموزی و خستگی جسم و روان نتیجه ندارد بپرهیزند. کودک و نوجوانی که با سرزمین و خانواده بزرگ خود آشنا باشد و به آن احترام بگذارد، به خانواده کوچک خود نیز احترام خواهد گذاشت.از طریق سفر گاه فرآیند کسب هویت شخصی و رشد شخصیتی حاصل می‌شود یعنی فرد بهتر در‌می‌یابد که کیست، خواسته او چیست و توان او تا چه حد است. در ادبیات به نمونه‌هایی از سفر بر‌می‌خوریم که به حقیقت یا مجاز صورت گرفته و به کسب هویت یا رسیدن به رشد عاطفی و شناختی منجر شده: «بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.»

دکتر فربد فدائی

روان‌پزشک، مدیر گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ نشر: ۱۷ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا