امروز

طب شفا

علل کاهش میزان دفع منی

علل کاهش میزان دفع منی می تواند به علل مختلف مثلا تنگی مجرا یا در اثر مصرف برخی دارو ها نیز باشد:

اگر میزان مایع دفعی در گذشته طبیعی بوده و در حال حاضر کاهش پیدا کرده است، باید از نظر تنگی مجرا بررسی شوید زیرا در بسیاری از موارد تنگی مجرای قدامی باعث می‏شود مایع منی در مجرا گیر کند و خارج نشود. همچنین مصرف بعضی داروها از جمله‏ داروهایی که شل‏کننده گردن مثانه هستند و معمولا برای درمان بزرگی پروستات تجویز می‏شوند یا مصرف برخی داروهای عصبی و عوارض آنها می‏تواند باعث ایجاد چنین مشکلی شود. علت دیگر کاهش مایع منی، انسداد مجاری و لوله‏های منی‏بر است، بنابراین مشکل شما غیرقابل درمان نیست، کافی است به متخصص کلیه و مجاری ادرار مراجعه کنید و معاینه و درمان شوید.

تاریخ نشر: ۱۸ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا