امروز

طب شفا

درمان بدخیمی متاستاتیک کولون

PRNewswire: سازمان غذا و داروی آمریکا راموسیروماب (Ramucirumab) با نام تجاری سیرامزا (Cyramza) را برای تجویز همراه با رژیم فولفیری (FOLFIRI)، به عنوان خط دوم درمان بدخیمی متاستاتیک کولون مورد تایید قرار داده است. این چهارمین تاییدیه سازمان غذا‌ و ‌داروی آمریکا برای راموسیروماب محسوب می‌شود. هم اکنون محلول تزریقی 10 میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر راموسیروماب، برای ترکیب درمانی همراه با رژیم فولفیری (ایرینوتکان، فولینیک اسید و 5 - فلورواوراسیل) در درمان مبتلایان به بدخیمی متاستاتیک کولورکتال که بیماری آنها هم زمان یا پس از درمان قبلی با بواسیزوماب (Bevacizumab)، اکسالیپلاتین (Oxaliplatin) و یک فلوروپیریمیدین (Fluoropyrimidine) عود کرده تجویز خواهد شد. سو ماهونی، مدیر شرکت تولید کننده سیرامزا، می‌گوید: «سیرامزا برای اشکال پیشرفته یا متاستاتیک 3 نوع از شایع‌ترین و کشنده‌ترین بدخیمی‌ها (معده، غیرسلول کوچک ریه و کولورکتال) تاییدیه داشت و تایید سازمان غذا و داروی آمریکا را برای چهارمین اندیکاسیون، بدست آورد.» اخذ تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا برای سیرامزا در اندیکاسیون بدخیمی کولورکتال متاستاتیک، 9هفته پس از ثبت درخواست آن و براساس اطلاعات بدست آمده از مطالعه بالینی فاز3 با نام ریز(RAISE) انجام شد. طی این مطالعه، سیرامزا به همراه فولفیری، با دارونما به همراه فولفیری در مبتلایان به بدخیمی کولورکتال متاستاتیک که بیماری آنها هم زمان یا پس از درمان قبلی با بواسیزوماب، اکسالیپلاتین و یک فلوروپیریمیدین عود کرده بود، مقایسه شد. اهداف اصلی مطالعه در زمینه اثربخشی عبارت بودند از، شانس بقای بیمار (OS) و مدت زمان بدون عود بیماری(PFS). در برگه اطلاعات دارویی سیرامزا، هشدارهایی در زمینه خطر وقوع خونریزی به صورت سوراخ شدگی لوله گوارشی و خونریزی‌های شدید و کشنده قید شده است.

سیرامزا در آمریکا برای تجویز تک دارویی یا ترکیب با پکلیتاکسل در درمان مبتلایان به بدخیمی پیشرفته یا متاستاتیک معده یا آدنوکارسینوم اتصال گاستروازوفاژیال که بدخیمی آنها هم زمان یا پس از درمان با فلوروپیریمیدین یا رژیم‌های شیمی درمانی حاوی پلاتینیوم عود کرده مورد تایید است. همچنین، در ترکیب درمانی با دوستاکسل به‌عنوان درمان مبتلایان به بدخیمی غیرسلول کوچک ریه که بدخیمی آنها بعد یا در حین درمان با شیمی‌درمانی با پایه پلاتینوم عود کرده تاییدیه دارد. به علاوه، در کنار فولفیری به عنوان درمان مبتلایان به بدخیمی متاستاتیک کولورکتال که بدخیمی آنها بعد یا در طی درمان با بواسیزوماب، اکسالیپلاتین و یک فلوروپیریمیدین عود کرده تجویز می‌شود. سیرامزا، یک درمان آنتی‌آنژیوژنیک است؛ به عبارتی ساده تر، یک آنتاگونیست گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی است که فعال‌سازی گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی را با بلوک اتصال به لیگاندهای VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D مهار می‌کند.

تاریخ نشر: ۱۳ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا