امروز

طب شفا

آسم و زندگی مدرن

300 میلیون نفر به آسم مبتلا هستند و حدود 10 میلیون نفر از این رقم به ایران تعلق دارد.

بیماری آسم وبیماری انسدادی مزمن ریه دو نوع شایع از بیماری‌های مزمن تنفسی هستند، به طوری که در دنیا بیش از 5/1 میلیارد نفر به این بیماری دچارند.

هزینه ‌آسم در کشور برای یک فرد مبتلا و کودک سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار تومان به صورت مستقیم و غیرمستقیم است، اما برای یک فرد بزرگسال یک میلیون و 800 هزار تومان است و در صورتی که کنترل نشود به 2 میلیون و صد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عوامل اجتماعی مثل فقر، تورم، عدالت، سواد و میزان سطح بهداشت و تغذیه در پیدایش بیماری آسم مؤثر است، این در حالی است که از هر ? کودک در تهران، یک نفر به علائم آسم دچار است.

بررسی تحمیل هزینه آسم و آلرژی در سال ?? نشان می‌دهد که این بیماری در رتبه ششم بیماری‌ها بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2016به رتبه دوم جهانی برسد. البته بعد از تشکیل کمیته کشوری آسم و بیماری‌های مزمن تنفسی اقدامات خوبی در زمینه آسم و آلرژی انجام شده که به نظر کافی نمی‌رسد.

عدم ‌آگاهی از بیماری آسم در بیماران، فاکتورهای محیطی و سیستم درمانی باعث افزایش این بیماری شده، بنابراین به‌کارگیری دستورالعمل‌های لازم برای پزشکان عمومی قدم اول در کنترل آن است.

در مورد بیماری آسم درمان مؤثری برای آن وجود دارد که با تشخیص صحیح و درمان دارویی می‌توان به کنترل ‌آن رسید و زندگی پویایی را برای بیماران رقم زد.

تاریخ نشر: ۲۹ مهر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا