امروز

طب شفا

گیاهی با خاصیت آنتی هیستامین

شاه تره گیاه خوشهای با شاخه های سبزو گلهای سفید مایل به صورتی رنگ استکه میوه های کوچک وکروی دارد. اینگیاه در مزارع، باغها وزمینهای کشاورزی می روید. در این مطلب چند خاصیت این گیاه را مرورمی کنیم.

 

▪ مهم ترین مصرف این گیاه برای برطرف کردن بیماری های پوستی مانند اگزماست.

▪ شاه تره مانع عفونت بدن می شود.

شاه تره کبد را تحریک می کند تا صفرا را ترشح کند.

▪ این گیاه خودرو به دستگاه گوارش کمک می کند.

▪ این گیاه که خاصیت آنتی هیستامین دارد کاهش دهنده تپش قلب، ضد اسپاسم،ضد ورم،ادرارآور، آرام بخش و پایین آورنده فشار خون بالا نیز می باشد.

▪شاه تره با افزایش تعریق بدن به کاهش تب کمک می کند.
 

تاریخ نشر: ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا