امروز

طب شفا

در هنگام خرید نمک باید به چه نکاتی توجه کرد؟

 در هنگام خرید نمک بر درج عبارت «نمک یددار تصفیه شده» بر روی بسته بندی باید دقت شود. نمک تصفیه نمکی است که ناخالصی‌های نامحلول مانند فلزات سنگین و همچنین ناخالصی‌های محلول ماننده آهک، شن و ماسه طی فرآیندی درکارخانه حذف شده است.

نگهداری و ذخیره کردن نمک ید‌دار به مدت طولانی (بیش از یکسال) موجب از دست رفتن بخشی از ید آن می‌شود، برای حفظ ید باید نمک را دور از نور و رطوبت و درظرف در بسته پلاستیکی، چوبی، سفالی و یا شیشه‌های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت اضافه کردن آن به غذا در زمان طبخ، نمک را در انتهای پخت اضافه کرد تا ید آن در حداکثر مقدار حفظ شود.

 همواره به تاریخ مصرف نمک و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت بر روی بسته بندی باید توجه شود. مصرف نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماری‌های گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتی‌های گوارشی، کلیوی، کبدی و حتی کاهش جذب آهن در بدن می‌شود.

تاریخ نشر: ۷ اسفند ۱۳۹۳

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا