امروز

طب شفا

اقدامات ضروری پس از حادثه رانندگی

1. اولین اقدام در برخورد با خودروی تصادفی، خاموش‌کردن موتور خودرو، گذاشتن سنگ مقابل چرخ‌ها، گذاردن در دنده مخالف شیب، کشیدن ترمز دستی و برداشتن سر باتری خودرو است.

2. در صورت وجود هر گونه خطری پس از تثبیت کردن خودرو، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

بلافاصله علائم هشداردهنده برای رانندگان عبوری قرار دهید.

از 100 متر قبل از تصادف، جاده را سنگ‌چین و با علائم هشدار، رانندگان عبوری را از وضعیت موجود مطلع کنید.

هنگام روز می‌توانید برای هشدار از پارچه‌های رنگی استفاده کنید.

در صورت تصادف در هنگام شب (در صورت نداشتن بنزین، روغن و... در سطح جاده) از روشن کردن آتش در ابتدای محل سنگ‌چین بهره‌گیری کنید.

چنانچه در سطح جاده، بنزین، روغن،گازوئیل و... ریخته شده است، با ریختن مقداری خاک یا شن بر سطح منطقه، صحنه تصادف را ایمن کنید.

کپسول اطفای حریق خودرو را آماده کنید تا در صورت هر گونه حریقی اقدام لازم را انجام دهید.

3. اگر حریق در قسمت موتور خودرو باشد، هیچ‌گاه در کاپوت جلو را کاملا باز نکنید و به دو طریق برای اطفای حریق اقدام کنید:

محتویات کپسول اطفای حریق را زیر موتور بپاشید.

فقط به اندازه ورود شیلنگ کپسول، کاپوت را باز کنید.

با عوامل امداد نجات جاده‌ای ارتباط برقرار کنید.

تماس با شماره تلفن‌های 125 و 110 و 115 و 112 می‌تواند راهنمای خوبی باشد.

کمک‌های اولیه را تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی و اورژانس برای مصدومان انجام دهید.

هیچ‌گاه مصدوم را قبل از تثبیت وضعیت، بی‌حرکت کردن گردن و اندام‌های آسیب‌دیده و کنترل خونریزی، از خودرو خارج نکنید، مگر اینکه ضرورت و احتمال انفجار یا خطرهای محیطی ایجاب کند.

نحوه خروج مصدوم از خودرو را یاد بگیرید و در هنگام تصادفات از آنها استفاده کنید.

در صورت فرورفتگی فرمان به داخل بدن مصدوم، با آزادسازی ضامن و عقب کشیدن صندلی برای آزاد کردن او اقدام کنید.

7 توصیه ایمنی برای رانندگی در مه

1. آهسته حرکت کنید.

2. در صورت امکان، وسیله نقلیه خود را به چراغ مه‌شکن مجهز کنید.

3. هنگام رانندگی در هوای مه‌آلود با نور پایین حرکت کنید.

4. در صورت وجود مه غلیظ و نداشتن دید کافی، وسیله نقلیه را منتهی‌الیه سمت راست جاده هدایت کنید و ضمن توقف کامل، چراغ‌های آن را روشن نگه‌دارید.

5. از خطوط وسط و کنار جاده در ادامه مسیر حرکت استفاده کنید.

6. در صورت بخار کردن شیشه جلو از دستگاه تهویه خودرو استفاده کنید یا شیشه سمت راست راننده را کمی پایین آورید تا بخار حاصله از بین برود و مانع دید شما نشود.

7. هنگام رانندگی در شرایط فوق به چراغ عقب وسیله نقلیه جلویی به‌عنوان راهنمای حرکت و جهت‌یاب، اعتماد کامل نداشته باشید.

تاریخ نشر: ۱۲ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا