امروز

طب شفا

ایرادات باور نکردنی کارآزمای بالینی

گروهی از دانشمندان به سرپرستی دکتر شینا کرویکشانک از دانشگاه علوم زیستی انگلستان و پروفسور اندی براس از دانشکده علوم کامپیوتری دانشگاه منچستر58 مقاله پژوهشی منتشرشده درباره بیماری التهابی روده را که در فواصل سال‌های2000 تا2014 را تجزیه و تحلیل کردند.

آنها تفاوت‌های فراوان در چگونگی گزارش‌دهی روش‌های تحقیق و نیز فقدان اطلاعات ضروری درباره این تجربیات را یافتند که مانع تکرار دقیق آنها در مدل‌های حیوانی و انسانی می‌شود.

در موارد متعددی جنسیت حیوان مورد استفاده ثبت نشده بود، در حالی‌که جنسیت حیوان با توجه به پاسخ‌های ایمنی قوی‌تر در موش‌های ماده نسبت به موش‌های نر بر نتایج آزمایش اثر می‌گذارد. چگونگی نگهداری موش‌ها هم بر نتایج تجربیات درباره روده تاثیر خواهد گذاشت.

دکتر کریوکشانک می‌گوید، از نقصان اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله شگفت‌زده شد بود: «آنچه پژوهش ما آشکار کرده، این است که نقصان داده‌ها کار ارزیابی این تجربیات و نتایج آن را مشکل می‌کند. نکته مهم این است که این وضعیت برتکرار پذیری این تجربیات چه در مدل‌های حیوانی و چه در هنگام انتقال آنها به کارآزمایی‌های بالینی تاثیر می‌گذارد.»

این مشکل برای نخستین بار هنگامی آشکار شد که این پژوهشگران به دنبال ساختن یک پایگاه علمی برای کمک به کنار هم قرار دادن پژوهش‌ها درباره بیماری التهابی روده بودند. بررسی این زیست‌شناسان به همراه دانشمندان علوم کامپیوتر آشکار کرد که این داده‌ها را همکارانی از رشته‌های متفاوت نمی‌توانند درک کنند.

این پژوهشگران برای بررسی این موضوع یک چک‌لیست ضروری از اطلاعاتی که باید در مقاله گنجانده شوند، ایجاد کردند. این چک‌لیست ? حوزه شامل اطلاعات درباره حیوانات، شرایط‌ نگهداری‌شان، ژنتیک، چگونگی القای التهاب روده یا کولیت، طراحی آزمایش و پایش آن را شامل می‌شد. این چک‌لیست در مقاله منتشرشده این پژوهشگران در ژورنال بیماری‌های التهابی روده گنجانده شده است.

پروفسور کریوکشانک توضیح می‌دهد: «چک‌لیست ما شامل اطلاعات نسبتا پایه‌ای بود که همه مقالات باید داشته باشند، اما ژورنال‌ها در طول چند سال گذشته خواستار خلاصه‌کردن هر چه بیشتر متدها بوده‌آند، به طوری که گنجاندن این اطلاعات در مقالات متوقف شده است. در عوض مقالات بر بخش‌های نتایج و بحث متمرکز شده‌اند و گاهی مجبورید برای یافتن آخرین باری که این متد معین به طور دقیق ثبت شده است، به ژورنال‌های دهه شصت بازگردید.»

پژوهشگران دانشگاه منچستر توصیه می‌کنند که چک‌لیست آنها به عنوان یک شرط ضروری برای بهبود کیفیت، مقایسه‌پذیری و استانداردکردن بررسی‌ها درباره بیماری التهابی روده به کار گرفته شود. آنها معتقدند که این کار تفسیر و ترجمه این داده‌ها را به بیماری انسانی قابل‌اعتمادتر می‌کند و نهایتا به انجام کارآزمایی‌های بالینی موفق‌تری خواهد انجامید.

medicalxpress.

تاریخ نشر: ۱۱ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا