امروز

طب شفا

تقویت حافظه

یادگیری چیزهای جدید – بدون توجه به اینکه سن شما چقدر باشد- می‌تواند به شما کمک کند که حدت ذهنی خود را بیشتر کنید:

یک مهارت یا سرگرمی جدید یاد بگیرید. به مطالعه بپردازید، جدول کلمات متقاطع حل کنید یا برای یادگیری موضوعی جدید به مدرسه شبانه بروید.

تمرین‌هایی برای به کار انداختن حافظه‌تان انجام دهید. برای مثال شمار تلفن ده نفر از نزدیک‌ترین دوستان‌تان را به خاطر بسپارید. بعد شماره تلفن ده نفر بعدی و به همین صورت این کار را ادامه دهید.یا تلاش کنید فهرست‌ خریدهای روزانه خود را که یادداشت کرده‌اید.به خاطر بسپارید.

تمرین‌هایی برای تقویت حافظه‌ کوتاه‌مدتان انجام دهید. برای مثال ده شیئ متفاوت را روی میز بگذارید، مثلا دکمه، ساعت، عکس، مداد، کلید و غیره. ده ثانیه به خود وقت دهید تا این اشیا را به خاطر بسپارید، بعد آنها را به پارچه یا کلاهی بپوشانید. با صدای بلند هر تعدادی از آنها را که به یاد می‌آورید، برای خود بین کنید.

همه حس‌‌های خود را در طول روز به‌کار گیرید و بر مناظر، صداها، بوها و طعم‌ها متمرکز شوید.

باور داشته باشید که می‌توانید که حافظه‌تان را قوی و دقیق نگهدارید.

از یک تقویم یا اپلیکیشن یادآور برای به یادآوردن قرارها و سایر تعهدات‌تان استفاده کنید.

چیزی را که تازه یادگرفته‌اید، با خود تکرار کنید تا بهتر آن را به خاطر بسپارید.

منبع: HealthDay

تاریخ نشر: ۸ آبان ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا