امروز

طب شفا

علل مسری بودن خمیازه

 خمیازه برخلاف فرضیه‌های گذشته به علت نیاز مغز به اکسیژن رخ نمی‌دهد. برخی از نظریه‌های فعلی درباره خمیازه کشیدن، آن را نوعی علامت اجتماعی (مانند خندیدن) می‌دانند که باعث تبادل اطلاعات می‌شود و رفتار گروهی را سازمان می‌دهد. خمیازه با انتقال از فردی به فردی دیگر می‌تواند اطلاعات (مثل «من خسته هستم» یا «این فیلم ملال‌آور است») را در یک حلقه اجتماعی منتقل ‌کند. چنین ابزاری ممکن است در روزهای قبل از پیدایش زبان در حیات بشر به وجود آمده باشد. اما آیا شواهد علمی از این نظریه پشتیبانی می‌کنند؟

دانشمندان در یک بررسی در سال 2005 مغزهای گروهی را که خمیازه کشیدن افراد را مشاهده می‌کردند، اسکن کردند و توانستند الگوهایی منحصربه‌فرد از فعالیت در نواحی از مغز را که به تقلید رفتاری مربوط می‌شدند، مکان‌یابی کنند. بنابراین دفعه بعدی که در یک جلسه به خاطر خمیازه کشیدن نگاه‌های سرزنش‌بار دیگران را متوجه خود دیدید، اجداد غارنشینتان را مقصر قلمداد کنید.حتی خواندن مطلب درباره خمیازه هم می‌تواند باعث خمیازه کشیدن شود.

منبع: LiveScience

تاریخ نشر: ۱۶ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا