امروز

طب شفا

شیوه نفوذ سلول‌های سرطانی به سیستم لنفاوی

پروسه متاستاز ناشی از چه عوامل هست وشیوه نفوذ سلول‌های سرطانی به سیستم لنفاوی چگونه است:

علت مرگ ناشی از سرطان عموما به‌خاطر انتشار سلول‌های سرطانی اولیه به بافت‌های نزدیک یا دور بدن است. این انتشار که باعث درگیر شدن ارگان‌های دیگر می‌شود، متاستاز نام دارد و اگر متاستاز ارگان‌های عمده را درگیر کند، باعث مرگ می‌شود. عموما انتشار سلول‌های سرطانی از طریق سیستم لنفاوی بدن صورت می‌گیرد و تجمع سلول‌های سرطانی در غدد لنفاوی باعث تورم این غدد می‌شود که خود یکی از نشانه‌های بروز سرطان است. از غدد لنفاوی هم این سلول‌های سرطانی توسط جریان خون در بدن منتشر می‌شوند. تاکنون اطلاعات زیادی در مورد نحوه انتقال سلول‌های سرطانی توسط جریان لنفاوی وجود نداشت. یوناس فوکسه مدیر تیم تحقیق این دانشگاه، می‌گوید: «مشخص نبود آیا انتشار سلول‌های سرطانی به دستگاه لنفاوی توسط سیستمی هدایت می‌شود یا صرفا یک اتفاق تصادفی و شانسی است، اما در سال‌های اخیر مشخص شده بود که التهاب در پروسه انتشار سلول‌های سرطانی نقش دارد و داروهای ضداضطرابی تا حدودی می‌توانند مانع انتشار سلول‌های سرطانی شوند، اما چرا و چگونه این اتفاق می‌افتاد را کسی نمی‌دانست.»

اما فوکسه می‌گوید که تیم او حالا گره را باز کرده است: «ما کشف کردیم که یک فاکتور التهابی به نام TGF-beta ( فاکتور تغییردهنده رشد بتا)، می‌تواند سلول‌های سرطانی را به رسپتوری در سطح خود مجهز کند که این رسپتور به طور معمول فقط روی سلول‌های سفید خون وجود دارد. در واقع به واسطه همین رسپتور است که سلول‌های سفید خون امکان حرکت در جریان لنف را پیدا می‌کنند. با داشتن این رسپتور سلول‌های سرطانی می‌توانند در جریان لنف حرکت کنند و این رسپتور همچنین موجب حرکت هماهنگ این سلول‌ها و رسیدن آنها به یک نقطه مشترک می‌شود.

براساس این الگوی توضیح داده شده، می‌توان گفت که شاید بتوان مدل‌های جدیدی برای درمان سرطان تعریف کرد و مانع انتشار سلول‌های سرطانی شد.

فوکسه در این مورد می‌گوید: «با این کشف جدید، حالا به دنبال این هستیم که ببینیم سلول‌های سرطانی دیگر چه ویژ‌گی‌های سلول‌های بدن را تقلید می‌کنند و بفهمیم پروسه متاستاز ناشی از چه عوامل دیگری هم هست. همین حالا اولین فکری که به ذهن می‌رسد این است که با ممانعت از گذاشتن این رسپتور در سطح سلول‌های سرطانی می‌توان جلوی انتشار سلول‌های سرطانی را گرفت یا حداقل سرعت آن را کند کرد، اما به هر حال هنوز چیزهای دیگری در این روند هست که نامشخص است و باید کشف شود.»

منبع: Oncogene

تاریخ نشر: ۱۲ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا