امروز

طب شفا

عوارض آفت‌کش گلیفوزات

 آفت‌کش گلیفوزات روی انسان اثرات سرطان‌زایی دارد. در شرق آسیا بسیاری از اتحادیه‌های کشاورزی خواستار کمک دولت برای جایگزین شدن ماده‌ای مناسب به جای این سم شده‌اند. فعالان کشاورزی در این مناطق می‌گویند که این سم پرمصرف‌ترین سم گیاهی برای مزارع و باغ‌های میوه است و یافتن جایگزینی برای آن به زمان طولانی و بودجه مناسب نیاز دارد.در بیانیه مشترک این وزرا از دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی خواسته شده تا این سم را به طور کامل از کشاورزی و باغداری این کشور حذف کنند. شرکت مونزانتو که با در اختیار داشتن بازار این سم سودی چند میلیاردی در سال‌های به دست آورده نسبت به اقدام سازمان بهداشت جهانی اعتراض کرده و گفته که این سم در آزمایشگاه‌های معتبر سطح جهان آزمایش شده و هیچ نشانه‌ای از سرطانزایی در آن دیده نشده است. متخصصان سازمان جهانی بهداشت می‌گویند که نتیجه بررسی‌های اپیدمولوژیک سه مطالعه گسترده مختلف در آمریکا، کانادا و سوئد را مورد بررسی قرار داده‌اند و به ایجاد تغییرات سلولی در تماس با این سم پی‌برده‌اند.

منبع: DW

تاریخ نشر: ۱۲ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا