امروز

طب شفا

رابطه بینایی با استرس

استرس براحتی بر بینایی اثر می گذارد اندازه گیری چگونگی این اثر یك كار روتین كلینیكی نیست زیرا استرس اغلب یك شكایت سابژكتیو است ولی از آنجایی كه چشم و سیستم بینایی در ارتباط مستقیم با مغز هستند اندازه گیری امواج مغزی می تواند نشانه هایی از اثر استرس بینایی را بدست دهد EEG بطور معمول برای اندازه گیری امواج مغزی در افرادی كه دچار استرس بینایی هستند بكار برده می شود اكنون روشن شده است كه سایر عملكردهای بدن مانند ضربان قلب ، تنفس ، اندازه عروق خونی نیز دچار تغییر می شوند مطالعات اولیه بررسی EEG نشان داد كه ورودی بینایی بر الگوی امواج مغزی تاثیر می گذارد
واكنش ما نسبت به استرس بینایی می تواند اشكال متفاوتی داشته باشدیك واكنش این است كه از كارهای پر استرس اجتناب كنیم واكنش دیگر این است كه كار را انجام دهیم اما با آگاهی كمتری اقدام به انجام آن كنیم در حالیكه ناراحتی فیزیكی آنرا تجربه می كنیم . یك راه سوم انطباق فیزیكی با شرایط پر استرس است این انطباق می تواند شامل بروزنزدیك بینی و یا حذف تصویر یك چشم باشد
دانشمندان نشان داده اند كه رابطه مستقیمی بین استرس و عملكرد شغلی وجود دارد واغلب این طراحی نحوه انجام وظایف حرفه ایست كه عامل اصلی ایجاد استرس است و نه خود شخص كارگر
بعضی از مشاغل بطور طبیعی پر استرس هستند برای مثال یك كنترل كننده ترافیك هوایی كه مسئولیت جان هزاران نفر را برعهده دارد با یك منشی پست كه كارش فقط جابجایی چند نامه است تفاوت زیادی از این نظر دارند
بطور كلی هرچه كه شغلی كنترل شده تر ، وقت گیر تر ، تكراری تر و از نظر اجتماعی ایزوله تر باشد پر استرس تر خواهد بود كنار امدن با كارهایی كه به كارگر امكان كنترل سرعت كار و دخالت در طراحی محیط كار را می دهند راحت تر و ساده تر است
علاوه بر ساختار كار سایر عوامل محیطی نیز بر سطح استرس كارگر اثر می گذارند عواملی كه منجر به استرس شغلی می شوند عبارتند از نور پردازی ، سطح بالای سروصدا ، كیفیت پایین هوا ، عدم كفایت فضای كار و طراحی ضعیف محیط كار.

اتفاقات و شوک‎های ناگهانی در زندگی نمی‎تواند عاملی بر ضعف یا نابینایی چشم باشد و این موضوع مبنای علمی ندارد، البته ممکن است تاثیرات زودگذری بر روی چشم داشته باشد ولی مادام‎العمر نیستند و باعث نابینایی نمی‌شود.

توصیه می کنیم حتی المکان از استرس و افسردگی دور بمانید تا دچار مشکلات بینایی نشوید چون اضطراب و تنش های روحی و روانی بر سیستم بینایی تاثیر مستقیم می گذارند.

بیماری‎های مغز و اعصاب روی چشم اثرگذار است. همچنین استرس‌ها، افسردگی، سکته مغزی، بیماری M.S و تومورها در بیماری‎های چشمی تاثیر دارند و به همین جهت باید نسبت به رفع بیماری‎های زمینه‎ای اقدام کرد.

برخی از بیماری‎ها وقتی رخ می‎دهد قابل‌پیشگیری نیستند، از این حیث باید ریسک فاکتورها کنترل شود و شیوه زندگی تغییر کند. همچنین توجه به تغذیه و ورزش و تحرک از ملزومات مهم برای جلوگیری از بیماری‎های اولیه است.

مردم برای داشتن زندگی سالم باید از پیشامدهای استرس‎زا و خود بیمار پنداری دوری کنند و زندگی خود را با آرامش توام کنند؛ چراکه آرامش در زندگی سبب می‌شود فرد در طول شبانه‌روز خواب بهتری داشته باشد و چشم کار آیی مناسب‎تری از خود نشان دهد.

تاریخ نشر: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا