امروز

طب شفا

ماینوسیکلین در درمان اریتم ندوزوم لپروزوم

نتایج یک مطالعه پایلوت با حضور 10 بیمار مبتلا به جذام مولتی‌باسیلاری حاکی از آن است که ماینوسیکلین در درمان اریتم ندوزوم لپروزوم (ENL) عودکننده و مزمن اثربخش است. محققان از مشاهده پاسخ درمانی در این دسته از بیماران بسیار شگفت‌زده‌اند، خصوصا آنکه این بیماران به درمان‌های چند دارویی مقاومت بالینی داشته یا پاسخ درمانی کافی نمی‌دادند. به‌نظر می‌رسد، این درمان را می‌توان در همه بیماران مبتلا به ENL مزمن و عود کننده که شاخص باکتریایی بالایی هم دارند، استفاده کرد، به‌خصوص در بیمارانی که نمی‌توان کورتیکواستروئیدها را کاهش تدریجی داد یا در جایی که در طول 4 تا 6 هفته پس از قطع استروئیدها، بیماری عود می‌کند.

محققان در این مطالعه، 5 بیمار مبتلا به ENL عود کننده را با 100 میلی‌گرم ماینوسیکلین در روز به مدت 3 ماه مورد مداوا قرار دادند. همزمان نیز رژیم درمانی پردنیزولون بیماران به تدریج قطع شد. از این 5 بیمار، 4 مورد مبتلا به ENL مزمن وابسته به کورتیکوئید و 1 مورد نیز دچار ENL مزمن وابسته به کورتیکوئید و تالیدومید بود.

پژوهشگران موفق شدند، پس از 4 هفته درمان با ماینوسیکلین، رژیم پردنیزولون را بدون عود بیماری در 3 بیمار به تدریج کاهش دهند. این موفقیت در 5 بیمار دیگر پس از 8 هفته درمان با ماینوسیکلین به دست آمد. تمامی 8 بیمار پس از 16 تا 18 هفته درمان، به‌طور کامل موفق به قطع استروئید شده بودند. پس از یک سال پیگیری، تنها دو بیمار عود ENL خفیف پیدا کردند که به استراحت و درمان با استامینوفن پاسخ دادند.

JAMA Dermatology

تاریخ نشر: ۱۴ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا