امروز

طب شفا

مفهوم مرگ والدین را به کودکان آموزش دهیم

بررسی‌های روانشناسی نشان داده است کمک گرفتن از مشاور، شرکت در جلسات تربیت فرزند، گرفتن حمایت دیگران و همچنین برنامه‌ریزی دائمی برای تربیت کودک می‌تواند آسیب‌های فقدان والدین را کاهش دهد.

به گزارشبه نقل از روزنامه ایران، علی راکی، روانشناس کودک با بیان اینکه مسائل روحی کودک بعد از جدایی یا مرگ والدین مشکلات خاص خود را دارد، گفت: زمانی که والدین، کودکان خود را رها می‌کنند احساس منفی که ممکن است به وجود آید از مرگ هم بیشتر مشکل ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه کودک در مواجهه با مرگ والدین احساس منفی کمتری دارد، تصریح کرد: پس از مرگ یکی یا هر دو والد، کودک می‌پذیرد که مرگ یکی از واقعیت‌های زندگی است اما پذیرش این واقعیت نیازمند شرایطی است.راکی ادامه داد: شرط نخست این است که یک مدیریت تربیتی مناسب بعد از مرگ یا جدایی صورت گیرد و البته لازم است که پدر یا مادر بازمانده بتواند خود بزودی از سوگ مرگ فارغ شوند و به تربیت کودک و برطرف کردن نیازهای او بپردازند.

وی با بیان اینکه پدر یا مادر بازمانده نباید به مدت طولانی سوگوار باشند، اضافه کرد: مادر یا پدر هر کدام مسئول نگهداری کودک هستند و بعد از اینکه سوگ تمام شد باید بدانند که وظیفه آنها برطرف کردن نیازمندی‌ها و مراقبت‌های ویژه از فرزندشان است.این روانشناس کودک ادامه داد: نباید سوگ را به مدت طولانی ادامه داد بلکه باید به برطرف کردن جایگزینی برای کودک از طریق ازدواج مجدد اقدام کرد، اما نباید رفتارهایی انجام گیرد که به کودک آسیب وارد شود.

وی با بیان اینکه سن کودک برای جایگزین کردن فرد تازه وارد بسیار مهم است، ادامه داد: در صورتی که سن کودک کمتر از سه سال باشد به دلیل نیازها و دلبستگی‌ها کودکانه لازم است پدربزرگ یا مادربزرگ حداقل به رفع نیازهای کودک بپردازند چراکه در این سن کودک نیازمند حمایت والدین است.

وی با اشاره به اینکه معمولاً بهتر است تا سه سالگی کودک، مادر یا پدر برای ازدواج مجدد صبر کنند، خاطرنشان کرد: کودکان تا سن دو سالگی یا حتی یک سالگی مادر یا پدر خود را درک کرده‌اند بنابراین جایگزین کردن شخص تازه وارد کمی مکانیسم سختی را در پیش دارد بویژه اگر کودک به مرحله درک رسیده باشد.

راکی با بیان اینکه کودکان باید تجربیات شادی را در دوران سوگ تجربه کنند، ادامه داد: تا جایی که امکان دارد از به همراه بردن مرتب کودکان در گورستان، مزار و مراسم عزاداری جلوگیری شود، البته تا حدودی لازم است که کودک مفهوم مرگ و فقدان را درک کند اما حضور هر هفته کودک در این مکان‌ها ضروری نیست.

 

تاریخ نشر: ۶ اسفند ۱۳۹۳

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا