امروز

طب شفا

نحوه برخورد با اشتباهات کودک در جمع

وقتی کودک در جمعی که با حاضرین در آن رودربایستی داریم، عمل ناشایستی انجام می‌دهد، باید چگونه با او برخورد کنیم؟

به‌عنوان یک اصل کلی وقتی قرار است کودک برای یک کار خوب پاداش بگیرد و به خاطر اشتباهی که کرده از چیزی محروم شود، این پاداش و تنبیه دیگر زمان و مکان ندارد، یعنی اگر می‌بینیم که کودک کار اشتباهی انجام می‌دهد، هر جایی که باشیم حتی در میانه یک مهمانی که با افراد حاضر در آن رودربایستی داریم یا وسط یک فروشگاه، باید به این تنبیه یا پاداش عمل کنیم، زیرا بچه‌ها خیلی باهوش هستند و اگر در جاهای مختلف رفتارهای متفاوت از ما ببینند، به خوبی متوجه می‌شوند. یعنی اگر ببینند وقتی کار اشتباهی را در خانه انجام می‌دهد واکنش نشان می‌دهیم، ولی در جایی که با حاضرین در آن رودربایستی داریم، به روی خودمان نمی‌آوریم، متوجه می‌شوند که در این مکان واکنش لازم را نشان نداده‌ایم و بنابراین همان کار را تکرار می‌کنند. بنابراین کودکان یاد می‌گیرند و تشویق می‌شوند که در این قبیل اماکن بیشتر این نوع رفتارها را از خودشان بروز بدهند. به همین دلیل است که گاهی پدر و مادرها می‌گویند، در خانه با فرزندشان مشکلی ندارند، ولی وقتی وارد سوپرمارکت محله می‌شوند، او شروع به جیغ و داد زدن می‌کند و آنها هم به او پاداش‌هایی که می‌خواهد می‌دهند.

چگونه کودک را تنبیه کنیم:

باید به افراد حاضر در جمع اعلام بشود که ببخشید که او این کار اشتباه را انجام داده است و باید نتیجه‌اش را ببیند و پس از آن هر برنامه‌ای که پدر و مادرش برای تنبیه او در نظر گرفتند در همان‌ جمع انجام بشود. برای مثال اگر قرار است محروم شود، عذرخواهی کند یا به اتاقش برود. حاضرین در جمع هم باید بدانند بدترین کار این است که وساطت کنند و مانع این تنبیه بشوند. این کاری است که معمولا پدربزرگ و مادربزرگ‌ها انجام می‌دهند، اما سبب می‌شوند که کودک آن کار غلط را بیشتر و بیشتر انجام بدهد و یاد نگیرد که باید آن را ترک کند.

تاریخ نشر: ۱ مرداد ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا