امروز

طب شفا

تاثیر ارتباط احساسی والدین با کودک

رابطه عاطفی می تواند روی سلامت روان و سلامت اجتماعی کودک تاثیر بگذارد. رفع مشکلات کودک دارای اختلالات تکاملی مانند کودکان ناشنوا، مرتبط با رابطه کودک با مادر یا مراقب اولیه است و این دلبستگی، می تواند نوزاد را زنده نگه داشته و روی کنترل هیجانی او موثر باشد. کودک همه خواسته هایش را از مادر توقع دارد و اگر مادر خوب عمل کرده و رابطه عاطفی لازم را ایجاد کند، به کودک این احساس را منتقل می کند که در دنیایی امن، بدون تهاجم و بدور از ناملایمات قرار دارد و این احساس، به کودک آرامش می دهد. در این رابطه دلبستگی، سه گوشه (محیط، مادر و نوزاد) وجود دارد. محیطی که کودک در آن زندگی می کند، محیطی که با تنش، جنگ و تجاوز، یا دارای مشکلات اقتصادی و یا اختلافات والدین باشد، محیط ناامن برای کودک بوده و تاثیرات منفی بر روح و روان و سلامت جسمی او خواهد داشت.

گوشه دوم، مادر کودک است که باید خودش احساس امنیت داشته باشد تا بتواند به کودک، این احساس را القاء کند و گوشه سوم، نوزاد است که متاثر از عوامل گوناگون می باشد. دلبستگی ایمن باعث می شود، رشد مغز کودک بخوبی انجام بگیرد و روابط اجتماعی او خوب باشد و استرس ها را تحت کنترل قرار بدهد. دلبستگی و عاطفه بین مادر و کودک، مربوط به نیم کره راست مغز است و این رابطه عاطفی باعث ترشح هورمونهای مناسبی برای کودک و مادر می شود که در سلامتی هر دو موثر است.

معمولا  ارتباط بین مادر و کودک ناشنوا بشدت مختل است. این درحالی است که تا قبل از شش ماهگی کودک ناشنوا، باید صددرصد مداخله درمانی برای او آغاز شود و عدم توجه به نیاز های کودک، باعث خواهد شد که کودک استرس را تجربه کرده و در بزرگسالی نیز با مشکلات اجتماعی روبرو شود. سلامتی مادر تاثیر مثبت روی کودک داشته و افسردگی مادر، بر وضعیت کودک تاثیر منفی می گذارد. 

تمام روند توانبخشی برای این کودکان باید با توجه به وضعیت هیجانی مادر و خانواده محور باشد. در واقع، در حین توانبخشی، حمایت های اجتماعی از والدین نیز داشته باشیم و توام با آن، مداخلات روانشناختی را نیز در نظر بگیریم. وی ادامه داد: اگر این دقت را نداشته باشیم، و فقط توانبخشی کنیم، می بینیم که از نظر سلامت روان و سلامت اجتماعی، هنوز مشکلات باقی می ماند.

طی سالهای اخیر در جوامع دیگر، این نگرش و توجه بسیار زیاد به خانواده محور بودن روند توانبخشی، برای همه کودکان با هرنوع اختلال تکاملی، بشدت مورد تاکید قرار می گیرد، اما متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست. وی در پایان سخنانش افزود: این نگرش ” خانواده محور” مستلزم توجه به نیازهای روانی، اجتماعی و هیجانی خانواده هاست که باید در کشور ما نیز نهادینه شده و به آن عمل شود.

تاریخ نشر: ۶ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا