امروز

طب شفا

عسل و بیماری بوتولیسم در نوزادان

به نقل از پایگاه خبری سی ان ان، عسل منبع اسپورهای باکتریایی است که به باکتری کلستریدیوم بوتولینوم تبدیل می شوند؛ این باکتری برای کودکان با سنین بیشتر و یا بازرگسالان بی خطرند اما در نوزدان این وضعیت فرق می کند.
بنابراین گزارش، با دادن عسل به نوزاد اسپورهای باکتریایی موجود در آن وارد روده کودک شده، در آنجا رویش یافته و به باکتری تبدیل می شوند.
این باکتری ها سمی ترشح می کنند که از طریق جریان خون جذب شده و به انتهای اعصاب کنترل کننده عضلات می رسد و در آنجا با رها شدن استیل کولین از انتهای اعصاب باعث شل شدن عضلات می شود.
یادآور می شود، والدین و مراقبان کودکان باید توجه داشته باشند تحت هیچ شرایطی به کودکان زیر 12 ماه خود عسل ندهند و این ماده غذایی مفید برای کودکان بزرگتر و افراد بزرگسال بی خطر و بلکه سودمند است.

تاریخ نشر: ۲ اسفند ۱۳۹۳

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا