امروز

طب شفا

نحوه راه رفتن با چوب‌های زیربغل

برای راه رفتن بدنتان را اندکی به جلو خم کنید و چوب‌های زیربغل را در30سانتی‌متری جلویتان بگذارید. گام برداشتن را طوری آغاز کنید که گویی می‌خواهید با استفاده از پای آسیب‌دیده‌تان راه بروید، درعوض وزنتان را روی چوب‌های زیربغل بیندازید. بدنتان به آرامی از بین چوب‌های زیربغل به جلو بکشانید. گام بعدی را به پای سالمتان به طور معمول بردارید. هنگامی که پای سالمتان روی زمین است، چوب‌های زیربغل را به جلو حرکت دهید و آماده برداشتن گام بعدی شوید. همیشه به جلو نگاه کنید، نه به پایین به سمت پاهایتان.برخی ازصدمات به پا ممکن است شما را مجبور به استفاده از چوب زیربغل کند. اما آموختن استفاده از این چوب‌ها ممکن است به این سادگی‌ها هم نباشد. برای اینکه بتوانید با چوب زیر بغل راه بروید، به این صورت عمل کنید:

هنگامی که راست ایستاده‌اید، چوب‌های زیربغل باید به 5/2 سانتی‌متری زیربغل شما برسند و دستگیره‌های آن باید در راس مفصل‌های لگن شما قرار گیرند.

هنگامی که دستگیره‌‌های چوب زیربغل را گرفتید، آرنج‌هایتان را اندکی خم کنید (اگر چوب‌ها اندازه درستی داشته باشند، آرنج‌ها به طور طبیعی خم می‌شوند).

بیشتر وزن‌ و فشارتان را روی دست‌هایتان بگذارید و نه روی زیربغل‌هایتان.

برای نشستن از یک صندلی محکم استفاده کنید. پای آسیب‌دیده‌تان را در جلو قرار دهید و هر دو چوب زیربغل را با یک دستتان بگیرید. از دست‌ دیگرتان برای برای حس کردن نشیمنگاه صندلی در پشتتان استفاده کنید. به آهستگی خودتان را روی صندلی پایین بیاورید. هنگامی که نشستید، چوب‌های زیربغلتان را در محلی نزدیک تکیه دهید. چوب‌های زیربغل را به طور وارونه روی زمین تکیه دهید تا از افتادن آنها جلوگیری شود. برای بلندشدن از روی صندلی خودتان را روی صندلی به جلو بیاورید. هر دو چوب زیربغل را با دست طرف پای سالمتان بگیرید. خودتان را به بالا فشار دهید و روی پای سالمتان بایستید.

برای بالا و پایین رفتن از پله‌ها، نرده دستگیره آن را با یک دست بگیرید و یکی از چوب‌ها را زیر بغل طرف دیگر قراردهید. هنگامی که از پله‌‌ها بالا می‌روید، پای سالمتان را اول جلو بگذارید و پای مجروحتان در پشت سرتان بالا نگهداشته می‌شود. هنگامی که از پله‌ها پایین می‌آیید، پای مجروحتان را در جلو نگهدارید و در پایین آمدن از هر پله روی پای سالمتان در عقب تکیه کنید. هربار فقط یک گام بردارید. ممکن است در ابتدا نیاز به کمک داشته باشید. اگر با پلکانی مواجه شدید که نرده دستگیره ندارد، از هر دو چوب زیر بغلتان استفاده کنید و با به کار بردن قدرت بیشتر با پای سالمتان بالا و پایین بروید. اگر احساس ناپایداری می‌کنید، ممکن است آسان‌تر باشد که روی هر پله بنشینید و با حرکت دادن باسنتان از پله‌ها بالا و پایین بروید. با نشستن روی پایین‌ترین پله بنشینید، به‌طوری‌که پای مجروحتان در جلو قرار داشته باشد. هر دو چوب زیربغل را به‌صورت خوابیده در مقابل پله‌ها با دست مقابل طرف پای مجروح بگیرید. باسنتان را با استفاده از دست آزاد و پای سالمتان برای تکیه کردن به بالا بکشید. همین شیوه را هنگام پایین آمدن به‌کار ببندید.

منبع: HealthDay

تاریخ نشر: ۱۶ تیر ۱۳۹۴

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا

طب شفا